ประชุม มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

01 พ.ย. 64

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจระเข้หิน ผู้ปกครอง ได้ร่วมประชุม มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และ พ.จ.อ วีระพล ยิ้มกระโทก หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและรักษาความสงบ ได้รณรงค์ให้ผู้ปกครองให้ส่วมใส่หมวกกันน๊อค และวิธีการเลือกซื้อหมวกกันน๊อคที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2