ประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๖๓

05 ต.ค. 63

เมื่อเวลา ๐๖.๐๐ น. วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ และประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินได้แสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ ขอให้ร่วมกันทำนุบำรุงรักษาให้พุทธศาสนาเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป