ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564

19 พ.ย. 64
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หินนำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง และพี่น้องชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและเพื่อเป็นการถวายสักการะและบูชาคุณพระแม่คงคา
ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด-19 ณ คลองจระเข้หิน
(ถาพบรรยากาศในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2564