ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

04 พ.ย. 63

ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจระเข้หิน สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี “ลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยภายในงานมีการจัดประกวดนางนพมาศประจำปี ๒๕๖๓ และการแสดงหมอลำซึ่ง ณ วัดจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา