ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565

14 มิ.ย. 65

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล