ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับแต่งกิ่งต้นไม้ หน้าบ้านนางคำปุ่น สัจวุฒิ หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้หิน

18 ส.ค. 64

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯได้ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับแต่งกิ่งต้นไม้ หน้าบ้านนางคำปุ่น สัจวุฒิ หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้หิน ตามที่ได้เข้ามาเขียนคำร้องที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน “เพราะทุกข์ของท่านคืองานของเรา”