ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านไผ่

11 พ.ค. 65

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านไผ่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครูนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา