ปรับภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการหักโค่นของต้นไม้และกำจัดเถาวัลย์ที่พันสายไฟ ถนนหน้าเทศบาล

08 ก.ค. 64

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ปรับภูมิทัศนเพื่อป้องกันการหักโค่นของต้นไม้และกำจัดเถาวัลย์ที่พันสายไฟ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกี่ยวกับไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน