ปรับภูมิทัศน์ต้นไม้บริเวณถนนหน้าวัดคูเมือง

24 พ.ย. 64

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างลงได้พื้นที่ปรับภูมิทัศน์ต้นไม้บริเวณถนนหน้าวัดคูเมือง เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน