ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงสีเทศบาลฯ

24 พ.ย. 64
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้าง ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงสีเทศบาลฯ เพื่อเตรียมสถานที่ในการใช้ประโยชน์ต่อไป