ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่

30 ก.ค. 64

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาล ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดเรียน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองในเรื่องมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่