ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณวัดจระเข้หินเพื่อเตรียมความพร้อมในวันออกพรรษา

20 ต.ค. 64
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณวัดจระเข้หินเพื่อเตรียมความพร้อมในวันออกพรรษาวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ วัดจระเข้หิน