ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ บริเวณโรงสีเทศบาลตำบลจระเข้หิน

01 ก.ค. 64

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างได้ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ บริเวณโรงสีเทศบาลตำบลจระเข้หิน