ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ณ บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 8

29 ก.ค. 64
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาล ได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ณ บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 8