ปรับภูมิทัศน ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ณ บ้านไผ่ หมู่ที่ 6

06 ก.ย. 64

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ณ บ้านไผ่ หมู่ที่ 6