ปรับแต่งภูมิทัศน์สองฝั่งเส้นทางถนนท่าลี่

30 ส.ค. 64

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ปรับแต่งภูมิทัศน์สองฝั่งเส้นทางถนนท่าลี่เพื่อความสะดวกปลอดภัยสะอาดและสวยงามของผู้สัญจรไป-มา