ปิดทองพระใหญ่ชัยมงคลและก่อเจดีย์กองข้าวเปลือก ประจำปี 2565 ณ วัดสว่างหนองแวง (บ้านไผ่)

05 ก.พ. 65
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ อบต. นายทองสุข เหยียดกระโทก ผู้ใหญ่บ้านไผ่หมู่ที่ 6 นายสามารถ ยศกระโทก ผู้ใหญ่บ้านไผ่หมู่ 4 และพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านไผ่ ได้ร่วมงานประจำปี ปิดทองพระใหญ่ชัยมงคลและก่อเจดีย์กองข้าวเปลือก ประจำปี 2565 ณ วัดสว่างหนองแวง (บ้านไผ่)
(พร้อมภาพบรรยากาศ)