ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ครั้งที่ 2

03 พ.ย. 64
ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลจระเข้หินได้จัดฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน