ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จำนวน 30 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565

23 พ.ค. 65

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จำนวน 30 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา