“พบปะประชาชน”

01 มิ.ย. 65
“พบปะประชาชน”
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินเพื่อรับฟังปัญหา ร่วมถึงการหาแนวทางแก้ไขของชาวบ้านต่อไป