พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง เรื่องแนวทางการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลจระเข้หิน และเน้นย้ำมาตรการ การป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

14 มิ.ย. 64

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงาน ลงพื้นที่ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หินและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง เรื่องแนวทางการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเน้นย้ำมาตรการ การป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายรวงทิพย์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขสภาพตำบลจระเข้หิน ให้คำแนะนำและวิธีการการปฏิบัติตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19