พบปะพูดคุยแนะนำการเฝ้าระวังป้องกันและตระหนักเรื่องโรค Covid – 19

02 ม.ค. 65
2มกราคม 2565
เมื่อเวลา19.00 น.
นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมคณะบริหารสมาชิกสภาฯ ร่วมด้วยนายทองสุข เหยียดกระโทกผู้ใหญ่บ้านไผ่หมู่ 6 ผู้ช่วยฯ ผอ.รร.บ้านไผ่ อบต.และทุกภาคส่วนฯลฯพบปะพูดคุยแนะนำการเฝ้าระวังป้องกันและตะหนักเรื่องโรค Covid – 19
?พร้อมจับฉลากของขวัญเพื่อเป็นขวัญ      กำลังใจให้ชาวบ้านต้อนรับ ปีเสือ?ปี พ.ศ 2565