พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ หน้าบ้านนางสาคร เลื่อยกระโทก หมู่ที่ 6

17 มิ.ย. 64

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ หน้าบ้านนางสาคร เลื่อยกระโทก หมู่ที่ 6 เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่ก่ออันตรายและสร้างความเสียหาย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวบ้านไผ่หมู่ที่ 6