พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากพายุในฤดูฝน ณ หมู่ที่ 1ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

24 มิ.ย. 64

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างฯ ได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากพายุในฤดูฝน ณ หมู่ที่ 1ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา