พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากพายุในฤดูฝน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน หมู่ที่ 8

14 ก.ค. 64

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างฯ ได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากพายุในฤดูฝน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน หมู่ที่ 8 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา