พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน

10 มิ.ย. 64

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หิน และพนักงานลูกจ้างฯ ได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในวันเปิดเทอม ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้