พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากพายุในฤดูฝน ณ วัดสว่างหนองแวง

14 มิ.ย. 64

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน/ลูกจ้างฯ และประชาชน ได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากพายุในฤดูฝน ณ วัดสว่างหนองแวง ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา