พัฒนาวัดจระเข้หิน

23 ก.ค. 64

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ร่วมกับประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินได้ร่วมกันพัฒนาวัดจระเข้หิน ในการทำความสะอาดบริเวณพระอุโบสถ ศาลา ลานปฏิบัติธรรม ณ วัดจระเข้หิน