พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประจำปี 2565

28 ก.ค. 65
ค่ำคืนของวันที่ 28 กรกฎาคม2565 เวลา 18.30 น.
นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู พนักงานเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน และพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน