พิธีถวายเครื่องสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมพระชนมนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี

12 ส.ค. 66

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18:00 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน ภายใต้การนำของ นายภัทร ระวังครบุรี มอบหมายให้ นายพิเนตร โคติเวทน์ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยข้าราชการ,พนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมพระชนมนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี