พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

28 ก.ค. 65

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา06.30 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู พนักงานเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน และพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน และได้ร่วมปลูกต้นไม้(ต้นขี้เหล็ก) ณ บริเวณ สองฝั่นถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน