พิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอครบุรี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอครบุรี

04 มี.ค. 66
วันที่ 4 มีนาคม 2566เวลา 07.00 น.
นางอโนทัย ชอบสว่าง ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย นางชนกนันท์ กุศลสูงเนิน นักพัฒนาชุมชน ได้รับหมายจาก นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน เป็นตัวแทนมาร่วมพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอครบุรี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอครบุรี