พิธีบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

26 มิ.ย. 66

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน ภายใต้การนำของนายภัทร ระวังครบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ ได้มอบหมายให้นางเมษา เอมกระโทก ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน ร่วมพิธีบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯวัดสมุทรการ(แชะ)