“พิธีมอบมอบใบวุฒิบัตร (บัณฑิตน้อย)

23 มี.ค. 66
“พิธีมอบมอบใบวุฒิบัตร (บัณฑิตน้อย)
วันที่ 23 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู เจ้าหน้าที่กองการศึกษา นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีมอบใบวุฒิบัตร (บัณฑิตน้อย) ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน