พิธีวางพานพุ่ม และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

05 ธ.ค. 65
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หินนำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน โดยนางสุภาคูณ ระวังครบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน หัวหน้าสำนักปลัด นักทรัพยกรบุคคล และพนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ   โดยมี นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธี