พิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองประชาชนด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อบริการแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน

11 ม.ค. 65

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายภัทร ระวังครุบรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน มอบหมายให้ นางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองประชาชนด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อบริการแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย นางสุภาคูณ ระวังครบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และผู้นำชุมชนเพื่อปรึกษาหารือกำหนดวันเพื่อจะลงพื้นที่ตรวจ ATK และหาแนวทางป้องกันโรคโควิด-19 ต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2 เทศบาลตำบลจระเข้หิน