พิธีเปิดโครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพบ้านจระเข้หิน

22 มี.ค. 66

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผอ.รพสต.จระเข้หิน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจระเข้หิน สมาชิกชมรมแอโรบิก ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพบ้านจระเข้หิน ณ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน