พิธีเปิดโครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยวิธีบาสโลบหมู่ที่ 8 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8

10 มิ.ย. 65

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และทีมบาสโลบหมู่ 8 ได้ร่วมในพิธีเปิดโครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยวิธีบาสโลบหมู่ที่ 8 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8