พ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙

05 ม.ค. 64

ในวันที่ ๔ – ๕ มกราคม ๒๕๖๔  เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙  ณ วัดจระเข้หิน วัดบ้านไผ่ ตลาดสดเทศบาลตำบลจระเข้หิน โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจระเข้หิน โรงเรียนบ้านไผ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่เพื่อป้องกันสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแผนทำความสะอาดจุดเสี่ยง ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙