มอบความอนุเคราะห์ตัดแก่องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน

20 พ.ค. 65
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน นำรถตักหน้าขุดหลังมาปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน เพื่ออำนวยความให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หินต่อไป