มอบถังดับเพลิงให้แก่ชุมชน เสริมสร้างความปลอดภัย เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น

08 พ.ย. 66

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย #นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกัน ได้ลงพื้นที่มอบถังดับเพลิงให้แก่ชุมชน เสริมสร้างความปลอดภัย เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น ป้องกันการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 1