มอบเสื้อกีฬาให้แก่ชมรมบาสโลบหมู่ที่ 3

11 ต.ค. 65
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ได้ส่งมอบเสื้อกีฬาให้แก่ชมรมบาสโลบหมู่ที่ 3
“เทศบาลตำบลจระเข้หินพร้อมสนับสนุนให้ทุกคนออกกำลังกาย”