การมอบใบรับรองการกักตัวครบ 14 วัน ให้แก่บุคคลที่อยู่ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงตามมาตรการของจังหวัดนครราชสีมา

14 ก.ค. 64

เทศบาลตำบลจระะเข้หิน โดยนายภัทร ระวังครบุรี  นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ร่วมกับกำนันตำบลจระเข้หิน และผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน ได้ออกใบรับรองการกักตัวครบ 14 วัน ให้แก่บุคคลที่อยู่ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (Hight rik contact) ซึ่ง ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีดังกล่าวไม่พบเชื้อ จึงขอมอบใบรับรองการกักตัวตามมาตรการของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)