มอบไม้ค้ำยัน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

07 พ.ย. 66

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ร่วมกับนายรวงทิพย์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน ได้มอบไม้ค้ำยัน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป