ระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณไร่อ้อยหน้าโรงงานน้ำตาลครบุรี

27 ก.พ. 66

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย พร้อมด้วยดร. ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน พนักงานบริษัทน้ำตาลครบุรีจำกัดมหาชน ประชาชนชาวตำบลจระเข้หินหมู่13 และระแวกข้างเคียงได้ ร่วมมือช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณไร่อ้อยหน้าโรงงานน้ำตาลครบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้อย่างดียิ่ง จึงสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้นี้ได้