รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเกี่ยวกับช้างบุกรุกเข้าทำลายพืชผลผลิตทำให้ได้รับความเสียหาย

07 ต.ค. 65
 ……วันที่ 7 ตุลาคม 2565……
เวลา14.00 น
เทศบาลตำบลจระเข้หิน
นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะบริหารและสมาชิกสภาฯ
 รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเกี่ยวกับช้างบุกรุกเข้าทำลายพืชผลผลิตทำให้ได้รับความเสียหาย
ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องการการบุกรุกของช้าง
 ทุกข์ของท่านคือหัวใจของเรา