รางวัลคนดีศรีแผ่นดินครั้งที่ 7 พุทธศักราช 2566 รางวัลเกียรติคุณสาขาผู้บริหารและพัฒนาองค์กรท้องถิ่นดีเด่น

02 มี.ค. 66

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินได้รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดินครั้งที่ 7 พุทธศักราช 2566 รางวัลเกียรติคุณสาขาผู้บริหารและพัฒนาองค์กรท้องถิ่นดีเด่น จากนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ ภัตตาคารเสียวเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา