รางวัลคนไทยตัวอย่าง พระพิฆเณศไอรยา ครั้งที่ 5 “ 🏆สาขาผู้บริหารและพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น 🏆

07 มี.ค. 65
วันที่ 6 มีนาคม 2565
🏆 รางวัลแห่งเกียรติยศ 🏆
🏆 ขอแสดงความยินดี เป็นอย่างยิ่งที่ นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ที่ได้เข้ารับการพิจารณา คัดเลือกรับรางวัลเกียรติยศ บุคคลต้นแบบที่มีค่าของสังคมไทย “รางวัลคนไทยตัวอย่าง พระพิฆเณศไอรยา ครั้งที่ 5 “
🏆สาขาผู้บริหารและพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น 🏆
ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา