รางวัลคนไทยตัวอย่าง พระพิฆเณศไอรยา ครั้งที่ 5 “ ?สาขาผู้บริหารและพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ?

07 มี.ค. 65
วันที่ 6 มีนาคม 2565
? รางวัลแห่งเกียรติยศ ?
? ขอแสดงความยินดี เป็นอย่างยิ่งที่ นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ที่ได้เข้ารับการพิจารณา คัดเลือกรับรางวัลเกียรติยศ บุคคลต้นแบบที่มีค่าของสังคมไทย “รางวัลคนไทยตัวอย่าง พระพิฆเณศไอรยา ครั้งที่ 5 “
?สาขาผู้บริหารและพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ?
ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา