“รางวัลคนไทยตัวอย่าง สิงห์ธรรมภิบาล ครั้งที่ 6”

08 ธ.ค. 65

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินได้เข้ารับรางวัลแห่งเกียรติยศ โดยได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเกียรติยศบุคคลต้นแบบที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย “รางวัลคนไทยตัวอย่าง สิงห์ธรรมภิบาล ครั้งที่ 6” รางวัลเกียรติคุณสาขา นักบริหารและพัฒนาองค์กรท้องถิ่นดีเด่น ณ โคราชฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา