“รายการนายกพบประชาชน”

07 มี.ค. 65

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นากภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้จัดรายการนายกพบประชาชน เพื่อเตือนภัยให้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินได้เตรียมรับมือพายุโซนร้อน